Jury 2018 (lange films)

Tahar Houchi, voorzitter

Tahar Houchi heeft zowel de Zwitserse nationaliteit als de Algerijnse en Franse. Hij heeft een BA in de Franse Taalkunde (Universiteit van Algiers), een diploma in Development Studies (Universiteit van Genève), en in Franse literatuur en beschaving (Universiteit van Lyon II). Als journalist en filmcriticus is hij lid van de Zwitserse vereniging van gespecialiseerde journalisten (ASJS) en de Zwitserse vereniging van filmjournalisten (ASJC). Hij is oprichter en artistiek directeur van het International Oriental Film Festival van Genève (FIFOG) en het Montreal International Festival of Amazigh Film (FIFAM). Na een aantal cursussen in film business, trad hij op in achtereenvolgens “Yidir”, in het eerste deel van een trilogie over de jeugd, die werd geselecteerd in meer dan 15 festivals, en “Kousayla”, het tweede deel van de trilogie, die zal eindigen met “Dihja”. “Kabyle” uit Palestina is zijn nieuwste documentairefilm, die het bestaan van de Kabyles van Palestina onthult.

Tahar Houchi a la nationalité suisse, algérienne et française. Il est titulaire d’une licence en linguistique française (Université d’Alger), d’un diplôme en études du développement (Université de Genève) et en littérature et civilisation françaises (Université de Lyon II). En tant que journaliste et critique de cinéma, il est membre de l’Association suisse des journalistes spécialisés (ASJS) et de l’Association suisse des journalistes du cinéma (ASJC). Fondateur et directeur artistique du Festival international du film de Genève (FIFOG) et du Festival international du film amazigh de Montréal (FIFAM) Après plusieurs cours en cinéma, il a joué successivement dans Yidir, première partie d’une trilogie sur la jeunesse, sélectionnée dans plus de 15 festivals, et Kousayla, deuxième partie de la trilogie qui se terminera avec Dihja. Salah. Kabyle from Palestine est son dernier film documentaire qui révèle l’existence des Kabyles de Palestine.

Annemiek van Gorp

Als productiemanager en als uitvoerend producent was Annemiek sinds 1990 voor verschillende productiehuizen werkzaam bij meer dan 30 speelfilms voor Alejandro Agresti, Danniel Danniel, Mijke de Jong, Nicole van Kilsdonk, Paula van der Oest e.a.. In 1999 richtte ze samen met René Goossens filmbedrijf ‘De Productie’ op en produceerde o.a. films van Agresti, Diego Vignatti Martinez, Karim Traïdia, Eugenie Jansen, Caroline Strubbe en Martijn Maria Smits. Daarnaast is ze sinds 2007 werkzaam bij de Filmacademie als docent.

En tant que directrice de production et productrice exécutive, Annemiek a travaillé pour plusieurs maisons de production depuis 1990 sur plus de 30 longs métrages pour Alejandro Agresti, Danniel Danniel, Mijke de Jong, Nicole van Kilsdonk, Paula van der Oest et d’autres, en 1999, elle a fondé la société de production René Goossens. et a produit des films de Agresti, Diego Vignatti Martinez, Karim Traidia, Eugenie Jansen, Caroline Strubbe et Martijn Maria Smits. En outre, elle travaille à la Film Academy depuis 2007 en tant qu’enseignante.

Mounira Hadj

Mounira Hadj Mansour is een Nederlands-Tunesische actrice en producer uit Amsterdam. Zij heeft als actrice talloze rollen gespeeld in zowel films als series. Daarvan zijn “Spangas” en “#Forever” haar grootste projecten. Naast het acteren heeft Mounira talloze commerciële items geproduceerd in de lifestyle bij RTL4 en ze is op dit moment bezig met het produceren van “#Datingdalila”, een dramaserie voor de KRO/NCRV, die ze zelf bedacht heeft. Mounira houdt van films die ontroeren, die inspireren en die meewerken aan een betere wereld. Leuk om te weten is dat zij ook een rol speelt in “De Domino Speler| van Hakim Traidia en dat Hakim weer speelt in haar serie “#Datingdalila”

Mounira Hadj Mansour est une actrice et productrice néerlandaise / tunisienne basée à Amsterdam. Elle a joué d’innombrables rôles en tant qu’actrice dans des films et des séries. Parmi ceux-ci, Spangas et #Forever sont ses plus grands projets. En plus de jouer, Mounira a produit d’innombrables articles commerciaux dans le style de vie de RTL4 et travaille actuellement à la production de #Datingdalila, une série dramatique pour le KRO / NCRV, qu’elle a elle-même inventée. Mounira aime les films qui bougent, inspirent et contribuent à un monde meilleur. Ce qu’il est bon de savoir, c’est qu’elle joue également un rôle dans «le joueur Domino de Hakim Traidia» et que Hakim joue à nouveau dans sa série «#Datingdalila».

René Goossens

Hij produceert arthouse drama en documentaires en participeert regelmatig in coproducties. Hij doet dit samen met Annemiek van Gorp en samen vormen zij dan ook het bedrijf “De Productie”. Als partner in het bedrijf werkt hij samen met zowel beginnend talent als ervaren regisseurs en probeert daar waar mogelijk een mix van ervaring en talent tot stand te brengen. Hij wil met het bedrijf “De Productie” niet alleen een aanspreekpunt zijn voor lokaal en nationaal talent, maar eveneens een betrouwbare partner zijn in internationale coproducties. Hij is vooral geïnteresseerd in eigenzinnige creatieve films, die opvallen door de gekozen vorm en door een aansprekende, soms gedurfd of controversiëel onderwerp, waarbij vorm, inhoud en emotie met elkaar in balans zijn. De films begeven zich op het grensvlak van allerlei genres en zijn vaak een mengvorm van fictie, documentaire en kunst.

René Goossens produit des drames et documentaires d’art dramatique et participe régulièrement à des coproductions. Il le fait avec Annemiek van Gorp et forme la société “De Productie”. En tant que partenaire de la société, il collabore avec des administrateurs débutants et expérimentés et tente de créer un mélange d’expérience et de talents dans la mesure du possible. Avec la société “De Productie”, il souhaite être non seulement un point de contact pour les talents locaux et nationaux, mais également un partenaire fiable dans les coproductions internationales. Il s’intéresse particulièrement aux films créatifs idiosyncratiques qui se distinguent par la forme choisie et par un sujet attrayant, parfois audacieux ou controversé, dans lequel forme, contenu et émotion sont en équilibre. Les films se déplacent à l’interface de tous les genres et sont souvent un mélange de fiction, de documentaire et d’art. Il recherche principalement des histoires universelles, venant du fond du cœur, aussi variées et colorées que les créateurs de ces histoires. Les créateurs de films qui sont non seulement intéressants pour le marché néerlandais, mais aussi bien au-delà et ont donc le potentiel d’atteindre un public plus large.

 

Jury 2018 (korte films)

Sabri Saad, Voorzitter

Sabri Saad El Hamus, acteur, schrijver en toneelregisseur, groeide op in Caïro. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Caïro. In 1978, drie jaar na het behalen van zijn diploma, vertrok hij naar Nederland. In 1983 en 1984 studeerde hij aan de Toneelschool Arnhem. In 1984 speelde Sabri zijn eerste theaterrol en twee jaar later speelde hij bij het Ro Theater en Toneelgroep Amsterdam. Hij werd bekend door zijn rol in de advocaten tv-serie “Pleidooi”. In 2007 werd hij artistiek leider van theatergroep De Nieuw Amsterdam. Daar maakte hij de vijfdelige serie Pax Islamica, over de vijf zuilen van de islam. Daarna volgde Pax Hominis, geschreven door Arnon Grunberg. In 2011 was Sabri een vaste gast in de Pauw en Witteman-nieuwshow, waarin hij verslag deed van de revolutie in zijn geboorteland Egypte. Hij speelde in tientallen tv-series zoals “Dalziel and Pascoe” (BBC) en “ShoufShouf…”.

Sabri Saad El Hamus, acteur, auteur et metteur en scène de théâtre, a grandi au Caire. Après des études en économie a l’Universite du Caire, il part pour la Hollande en 1978. Il fait l’ecole de théâtre de Arnhem en 1983, joue son premier rôle de théâtre en 1984, puis travaille avec les grands du théâtre hollandais tel que Ro Theatre et Toneelgroep Amsterdam. En 2007, il devient le directeur artistique de l’ecole de théâtre DNA et produit 5 pièces sur les 5 piliers de l’Islam. Suivront d’autres pièces tel que Pax Hominis, écrite par Arnon Grunberg. En 2011 il est l’invité d’un programme de news (Pauw et Witteman) pour débattre de la Révolution en Egypte. Il jouera ensuite dans des dizaines de séries pour la télé, tel que Dalziel and Pascoe (BBC) ”Shouf-Shouf… et dans des films tel que ”’n Beetje Verliefd”, ”Schnitzelparadijs”, ”Offers” en ”Pizza Maffia”.  Après la série “Flikken Maastricht” et “Van God Los”, Sabri est actuellement distribué dans la série ”Klem”.

Sara Berretima

Sara Berretima, is scenarioschrijfster en Algerijns schrijfster. Ze studeerde journalistiek en media aan de ITFC in Algiers, waarna ze een graad in scenarioschrijven behaalde aan de privéacademie voor kunst en film in Egypte en een diploma theaterdramaturgie. Ze heeft het script geschreven voor verschillende humoristische series en feuilletons dramatique, korte films die zijn uitgezonden op Algerijnse en Tunesische kanalen, waaronder “EL KHAWA Saisons 1 & 2, “Rayeh Jay”, “Said 0015” uitgezonden op de A3, Canal Algerije, KBC en “ZAYEN SAADEK”, Seasons 1 & 2” uitgezonden op NESSMA TV. Ze heeft bijgedragen aan verschillende festivals als jurylid, waaronder bij het Ibada3com SDH Short Film Festival and Photography.

Sara Berretima est scénariste et romancière Algérienne. Elle a fait des études en journalisme et média à l’ITFC à Alger suite à quoi elle a obtenu un diplôme en écriture de scénarios à l’académie privée d’art et cinéma en Egypt puis un diplôme en dramaturgie théâtrale. Elle a écrit le scénario de différentes séries humoristique et  Feuilletons dramatique  , court métrages qui ont été diffusées sur des chaines algériennes et tunisiennes dont «  EL KHAWA Saisons 1 & 2 », « Rayeh Jay » , «  Said 0015 » diffusée sur la A3 ,Canal Algérie , KBC ,et «ZAYEN SAADEK Saisons 1 &  2 «  diffusée sur NESSMA TV . Elle a contribué à plusieurs festivals autant que membre de jury dont le Festival Ibada3com SDH de court métrage et de la photographie.Elle a participé a plusieurs ateliers  d’écriture de scénario «  série – pièces théâtrale   », autant que scénariste et docto script.

Asia El Harayri

Asia El Rayan is Nederlandse schrijver en journaliste, geboren in Damascus-Syrië. Ze werkt momenteel als directeur van het Arab Women’s Film Festival in Den Haag, en als Public Relations- en Communicatiemanager bij het Arabische House of Arts in Den Haag, Nederland vanaf 2011, en is daarnaast medeoprichter van beide organisaties. Zij is de eerste directeur van het Arabisch vrouwelijk filmfestival in Europa. Ze produceerde de volgende films: “Damp Soil”, “Never Too Late” en “Behind the Smoke”, geregisseerd door Rami El Harayri. Ze publiceerde tal van verhalen, artikelen en interviews in kranten en tijdschriften, onder andere in ‘Mouqarabat magazine’, ‘Dalil AlArab magazine’, Londen, ‘Sout El Galia’ (krant), ‘Elithad magazine Nederland’. Tevens heeft ze gewerkt als nieuwsverslaggever voor verschillende persbureaus. Ze is sinds 1982 lid van de korte-verhalen-club in Cairo en lid van de Nederlandse El Hizjra-literatuurclub sinds 1998.

Asia El Rayan Écrivaine et journaliste néerlandaise, née à Damas en Syrie, elle travaille depuis 2011 en tant que directrice du Festival du film pour femmes arabes à La Haye et de directrice des relations publiques et de la communication à la Maison arabe des arts à La Haye aux PaysBas. être un co-fondateur des deux organisations. Elle est la première directrice du Festival du film féminin arabe en Europe. Elle a produit les films suivants: “Court métrage” de Damp Soil 2016, “Court métrage” de Never Too Late 2015 et Behind the Smoke Screen 2013 “Sorcière” est réalisé par Rami El Harayri. Elle a publié des journaux, des articles et des interviews dans des journaux et des magazines tels que: le magazine Mouqarabat, le magazine Dalil AlArab, le journal Sout El Galia, le magazine Elithad aux Pays-Bas. Elle a également travaillé comme journaliste pour diverses agences de presse. Membre du club de nouvelles au Caire depuis 1982 et membre du club de littérature néerlandais El Hizra depuis 1998.

Wahid Sanouji

Wahid Sanouji is geboren in Marokko, woonde in Frankrijk en woont sinds zeven jaar in Nederland. Hij studeerde rechten, kunst en Franse literatuur en werkte als acteur in verschillende landen. Sanouji had altijd het gevoel iets te willen veranderen. In eerste instantie door met politiek en rechten aan de gang te gaan, maar dit was hem te rationeel. Hij besloot door middel van kunst te proberen om mensen aan het denken te zetten. Wahid Sanouji laat zich inspireren door eigen ervaringen en die van anderen die hem raken. Door problemen die hij in de Nederlandse samenleving tegenkwam, raakte hij geïnspireerd om zelf films te gaan produceren, om hier vervolgens met mensen over in gesprek te gaan. Wahid speelde in “Dans met de Duivel”, Hakim’s “De Domino Speler” en “Gluckauf”en in 2019 is hij te zien in “The Way to Paradise”.

Wahid Sanouji est né au Maroc, a vécu en France et vit aux Pays-Bas depuis sept ans. Il a étudié le droit, l’art et la littérature française et a travaillé comme acteur dans différents pays. Sanouji a toujours eu envie de changer quelque chose. D’abord en allant à la politique et aux droits, mais c’était trop rationnel pour lui. Il a décidé d’essayer de faire réfléchir les gens à travers l’art. Wahid Sanouji est inspiré par ses propres expériences et par celles des autres qui le touchent. En raison des problèmes qu’il a rencontrés dans la société néerlandaise, il a été inspiré pour commencer à produire lui-même des films, pour dialoguer avec les gens.